E-mail disclaimer

De informatie die wij per e-mail bericht verzenden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

Tomingroep BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Op onze dienstverlening en producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland.

KvK-nummer Tomingroep BV 32032606.